Kartsov, Yu.S., 'Zametki o turstskikh yezidakh', 1886, reprint in Zapiski Kavkazskovo Otdela Imperatorskovo Russkovo Geograficheskovo Obshchestva, vol. 13, 1891, pp. 235-63.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.