Miklukho-Maklay, N.D., 'Nekotoriye utochneniya k datirovke teksta Sharaf-nama', Palestinsky Sbornik, vol. 24 (84), 1970, pp. 214-21.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.