I. N. Berezin, 'Pravoslavniya i drugiya khristianskiya tserkvi v Turtsiyi', Biblioteka dlya chteniya, vol. 133, section 3, pp. 1-70.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.