Vil'chevsky, O., 'N.Ya. Marr i kurdovedeniye', Institut Yazyka i Myshleniya im. N.Ya. Marr AN SSSR, Yazyk i Myshleniye, vol. 8, 1937, pp. 209-33.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.