I. N. Berezin, 'Sovremennaya Turtsiya', Otechestvenniya Zapiski, vol. 104, pp. 29-58, 397-424.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.