Yegiazarov, S.A., 'Kratky etnografichesko-yuridichesky ocherk Yezidov Erivanskoy guberniyi', Zapiski Kavkazskovo Otdela Imperatorskovo Russkovo Geograficheskovo Obshchestva, vol. 13, 1891, pp. 171-234.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.