T. F. Aristova, 'Iz istoriyi voznikoveniya sovremennykh kurdskikh seleny v Zakavkaz'ye' Sovietskaya Etnografiya, pp. 20-30

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.