Shamilov, A.S. 'K voprosu o feodalizme u kurdov', Problemy Istoriyi dokapitalisticheskikh obshchestv, Moscow/Leningrad, 1934, no. 9-10, pp. 111-34.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.