Dittel, V, 'Ober tryokhgodichnevo puteshestviya po vostoku Magistra Villiama Dittelya', Zhurnal Ministerstva Narodnovo Prosveshcheniya, vol. 56, 1847, pp. 1-30 (French translation in Nouvelles annales de voyages et de sciences geographiques, series 5, vl. 19, 1849, pp.141-68)

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.