Yanovitch, F.S., 'Ocherk Karsskoy oblasti', Sbornik materialov po opisaniyu metnostey i plemen Kavkaza, vol. 34, 1904, pp. 1-30.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.