Marr, N.Ya., 'Yeshcho o slove "chelebi"', Zapiski vostochnovo otdeleniya Imperatorskovo russkovo arkeologicheskovo obshchesteva, vol. 20, 1910, pp. 99-151.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.