Amine Abdal, 'Patronomiya u Kurdov Armeniyi v XIX v.', Soviet-skaya Etnografiya, pp. 150-2.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.