Antsihanaka

Scope and Content

Articles by C. F. A. Moss; Moss of Madagascar by A. M. Chirgwin; typescript copies of correspondence from Moss, 1922-1925; Antsihanaka reports from 1955-1957; Akon Antsihanaka, no. 2 and 4, c.1958; Financial reports for Antsihanaka, 1955-57; Ny raharaham-bola ao amin 'ny fiangonana translated by F. G. Smith; Ny Fikarakarana ny vola lombanana, LMS, Nov 1956; Ny Famakiana sy ny Fandinihana ny baiboly, Jan 1958; Fitsipika sy toro-heritra mikasika ny fampisehoana Isan-Karazany, Dec 1955; Toro-Ialana momba ny fomba fahazoam-bola ho an 'ny fiangonana, Oct 1956; Ny fitantanana ny volam-piangonana, LMS, Oct 1956; 'Imerimandroso fahizay' by Randriamalazamanana, Ph. Ramarijaona and Hardyman, 1958; Calendar.

Access Information

Open