Zafisoajira

Scope and Content

Transcript by Hardyman of Randriatomanana 'Tantaran 'ny Zafisoajira', 1928 Manuscript by Randrianasolo 'Fiandohan 'ny Zafisonjira', 1967 Typescript by Hardyman of Randrianangaliana 'Ny Zafindtratrimo', 1964 Manuscript by Randraimpierenan 'Rafantana', 1956.

Access Information

Open