Dyddiadur y capel / Chapel diary

Scope and Content

Cofnod o bregethau a gweddïau'r Sul. Wedi'i farcio 'No 5'

Record mainly of sermons and prayers on Sundays. Marked 'No 5'