Adeiladwaith a chynhaliaeth capel / Chapel fabric and maintenance

 • This material is held at
 • Reference
   GB 214 D548/4
 • Dates of Creation
   1900s - 2005
 • Physical Description
   8 rholiau, 2 ffolderi, 7 cynlluniau, 36 papurau, 12 ffolderi o bapurau, 1 amlen, 1 bloc argraffu, 1 blwch, 1 ffotograff, 1 gyfrol 8 rolls, 2 folders, 7 plans, 36 papers, 12 folders of papers, 1 envelope, 1 printing block, 1 box, 1 photograph, 1 volume