Dyddiadur y capel / Chapel diary

Scope and Content

Cofnod yn bennaf o ddarlleniadau Sul a gweddïau gyda chyfeiriadau achlysurol i gladdedigaethau a bedyddiadau, ac (yn y cefn) eiriau a ddarllenwyd gan Mrs JP Gibbon ar agoriad ffurfiol y capel newydd, 28 Mawrth 1908; gyda 2 gerdyn post amgaeedig, 5 Mawrth 1913, o Iorwerth Jones wedi eu chyfeirio at Dr Spinther James [awdur hanes y Bedyddwyr Cymreig], yn Llandudno, ac i'r Parchedig Mr Phillips, Ffrwd Villa, Llangeinwyr, yn holi hanes Thomas Hopkins, Y Llwyni

Record mainly of Sunday readings and prayers with occasional references to burials and baptisms, and (at rear) words read by Mrs JP Gibbon at her formal opening of the new chapel, 28 Mar 1908; with 2 enclosed postcards 5 Mar 1913 of Iorwerth Jones addressed to Dr Spinther James [author of a history of the Welsh Baptists], at Llandudno, and to Reverend Mr Phillips, at Ffrwd Villa, Llangeinor, enquiring into history of Thomas Hopkins, Y Llwyni