Dyddiadur y capel / Chapel diary

Scope and Content

Yn bennaf cofnod o ddarlleniadau'r Sul a gweddïau. Wedi'i farcio 'No 3', mae'r gyfrol yn cynnwys disgrifiad o sefydlu capel bedyddwyr Ainon ym Mhontrhyd-y-cyff, 1875-1886, a chapel bedyddwyr Calfaria yng Nghwmfelin, 1877-1886. Tudalen cefn: 'Wm. Llewellyn, 7 West St., Maesteg'.

Record mainly of Sunday readings and prayers. Marked 'No 3'. the volume contains a description of the establishment of Ainon Baptist chapel at Pontrhyd-y-cyff, 1875-1886, and Calfaria Baptist chapel at Cwmfelin, 1877-1886. Fly-leaf: 'Wm. Llewellyn, 7 West St., Maesteg'.