Casgliad Y Parchedig Dr Dafydd Wyn Wiliam, Bodedern

Scope and Content

Casgliad Y Parchedig Dr Dafydd Wyn Wiliam, Bodedern.

Administrative / Biographical History

Mewn dros 50 mlynedd o ymchwil, mae'r Parchedig Dr Dafydd Wyn Wiliam wedi cyhoeddi dros 40 o lyfrau ac erthyglau ar hanes Ynys Môn a'i phobl. Ei brif ddiddordebau yw hanes Bodedern a hanes 'Morrisiaid Môn'; tri brawd llenyddol ac ysgolheigaidd a oedd yn ffigurau dylanwadol yn yr 18fed ganrif. Sefydlodd y Parchedig William Gymdeithas Morrisiaid Môn, cymdeithas sy'n ymroddedig i astudio'r unigolion dylanwadol hyn a'u cyfoedion. Roedd yn fyfyriwr ym Mangor, yn astudio Cymraeg a Diwinyddiaeth. Ers graddio mae hefyd wedi ennill MA am ei astudiaeth o draddodiadau barddonol plwyf Bodedern a M Th am ei hanes o Anghydffurfiaeth gynnar yn Ynys Môn a doethuriaeth am ei astudiaeth o draddodiadau barddonol Ynys Môn 17eg ganrif. Mae hefyd wedi derbyn D Litt. Mae'n uchel ei barch am weinidogaethu tri chapel yn ei gymuned leol a chyflawni gwaith da i'w drigolion. Mae wedi cefnogi gwaith Archifau Ynys Môn a Archifau Prifysgol Bangor ers blynyddoedd lawer.

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat / Private deposit.

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifau Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Archifau Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives and the National Register of Archives. It is the policy of Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr gweddol/Fair condition

Archivist's Note

Lluniwyd gan Amanda Sweet ar gyfer Archifau Ynys Môn gan ddefnyddio'r fynhonell ganlynol: WD/46 Archifau Ynys Môn.

https://www.bangor.ac.uk/ysgolygymraeg/archif-newyddion/dafyddwynwiliam.php.en

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected