John Williams, Y Parch. William Humphreys, Cadle, Brynteg, Casllwchwr, a Chwmbwrla, a Rhai o'i Ffrindiau. (Merthyr Tydfil, 1909), 1909