Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales / Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Location
 • Web
 • Email
 • Telephone
   01970 621200
 • Address
   Ffordd Penglais, Aberystwyth, SY23 3BU, Cymru, Y Deyrnas Unedig
 • Directions
   Rydym wedi ein lleoli yn adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Dilynwch yr arwyddion i Lyfrgell ac Ystafell Ymchwil CBHC yn y Llyfrgell Genedlaethol. Rydym ar y llawr cyntaf (lefel 0) ychydig cyn cyrraedd Ystafell Ddarllen y Gogledd.We’re located within the National Library of Wales building. Follow signs to the RCAHMW Library and Search Room within the National Library. We’re on the first floor (level 0) just before the North Reading Room.
 • Opening Hours
  • Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau, Dydd Gwener: 9.30 – 16.00; Dydd Mercher: 10.30 – 16.30 / Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 9.30 to 16.00; Wednesday: 10.30 to 16.30
 • Facilities for Disabled Persons
   Mae 3 cadair olwyn ar gael at ddefnydd y cyhoedd, o’r fynedfa ar y llawr gwaelod.Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol cyn eich ymweliad, er y bydd staff ar gael yn ystod ein horiau agor os bydd angen cymorth arnoch. Cysylltwch â ni ar 01970 621 000 neu 01970 621 209.Mae gan y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil gyfarpar i helpu ymwelwyr i ddefnyddio’r adnoddau, yn cynnwys byrddau sy’n medru cael eu codi a’u gostwng yn ôl yr angen, a chwyddwydrau