Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales / Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Location
 • Web
 • Email
 • Telephone
   01970 621200
 • Address
  • Ffordd Penglais, Aberystwyth, SY23 3BU, Cymru, Y Deyrnas Unedig
  • Penglais Road, Aberystwyth, SY23 3BU, Wales, United Kingdom
 • Directions
 • Opening Hours
  • Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau, Dydd Gwener: 9.30 – 16.00; Dydd Mercher: 10.30 – 16.30 / Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 9.30 to 16.00; Wednesday: 10.30 to 16.30
 • Facilities for Disabled Persons
   Mae 3 cadair olwyn ar gael at ddefnydd y cyhoedd, o’r fynedfa ar y llawr gwaelod.Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil y Comisiwn Brenhinol cyn eich ymweliad, er y bydd staff ar gael yn ystod ein horiau agor os bydd angen cymorth arnoch. Cysylltwch â ni ar 01970 621 000 neu 01970 621 209.Mae gan y Llyfrgell ac Ystafell Ymchwil gyfarpar i helpu ymwelwyr i ddefnyddio’r adnoddau, yn cynnwys byrddau sy’n medru cael eu codi a’u gostwng yn ôl yr angen, a chwyddwydrau