Toriadau Papur Newydd

Scope and Content

allan o'r 'Rhedegydd', o draethawd buddugol yn Eisteddfod Llugwyn Trawsfynydd 1889, gan y diweddar Mr Morris Evans, Bron y Wern, ar "Trawsfynydd fel y mae".

Access Information

Open

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.