Papurau Amrywiol

Scope and Content

a chysylltiad yn bennaf a Chymry America ynghyd a Hanes William Penn a llyfryn dathlu hanes Canmlwyddiant Ebeneser, Dolgellau. Nodiadau yn cynnwys llyfrynnau a thorion papurau parthed Cymry America y rhan fwyaf a naws crefyddol iddynt.

Administrative / Biographical History

Deunydd a trosglwyddwyd o gasgliad y rhoddwr yng Nghaernarfon.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.