ADRODDIAD

Scope and Content

am gwestiwn a ofynnwyd yn Nhy'r Arglwyddi am fater Bwrdd Ysgolion Conwy.

[Cymraeg].

REPORT of a question asked in the House of Lords about the Conway School Board issue.

[Welsh]