PAPUR PLEIDLEISIO / BALLOT PAPER

Scope and Content

PAPUR PLEIDLEISIO etholiad Bwrdd Ysgol Conwy sy'n canfasio dros Dr Morgan John Morgan o Stryd Rose Hill, Conwy.

Atodiad:

FFIGYRAU PLEIDLEISIO sy'n dangos nifer y pleidleisiau i bob ymgeisydd, ynghyd â nodyn o enwad crefyddol pob un, a hefyd mai Dr Richard Arthur Pritchard oedd yr unig aelod o'r hen [Fwrdd Ysgol] a safodd ar gyfer ail-ethol.

[Cymraeg]

BALLOT PAPER for the Conway School Board election which canvases for Dr. Morgan John Morgan of Rose Hill Street, Conway.

Appended:

VOTING FIGURES showing the numbers of votes for each candidate, together with a note of the religious denomination of each, and also that Dr. Richard Arthur Prichard was the only member of the old [School Board] who stood for re-election.

[Welsh].