RHAGLEN:

Scope and Content

'Eluned Gwyn Owen' neu 'Yr Eneth Goll' gan Y Parch J. Tywi Jones, gan Gwmni Drama'r Delyn, Trefnant.