Llythyr oddi wrth J. Glyn Davies, Bron Heuolg, Mostyn at Ifor Williams

Scope and Content

Diolch am y croeso a gafodd gan Ifor a Mrs Williams.

Glynodd pwnc y swydd yn Aberystwyth yn ei gof yn enwedig. Ai gwell Bangor ? Os caiff Morus Sion yn Brifathaw arno ni fydd y lle'n werth byw ynddo. O ran Aberystwyth, mae J.H. yn ormod o fustach i fentro ymyrryd dim yn ei waith.

Y cwestiwn pwysicaf yw dynoliaeth ei gyd athraw. Rhwng Cadair ym Mangor ac un yn Aberystwyth - Aberystwyth biau hi. Nid yw'n gweld un dim ym Mangor ond philistiaeth noeth ar y Cyngor.

Nid oes rhith o syniad ganddo am dynged y swydd yn Rhydychen.