Llawysgrif wreiddiol

Scope and Content

o "Gwaith Guto'r Glyn" (Caerdydd, 1939) ynghyd â llungopiau o lawysgrifau ac ambell lythyr oddi wrth J. Llywelyn Williams at Ifor Williams

Nodyn yn llaw Ifor Williams : "Fel y cefais hwynt, ag eithrio newid y testun"