Llythyr oddi wrth Ifor Bowen Griffiths, Ty'r Ysgol, Sarnau, Llandderfel, Meirion at Ifor Williams

Scope and Content

Cafodd Dr Davies y Bala ddysgl fechan yn Llandderfel. Mae'n holi ystyr "udal" a "gwaedal" gan nad ydynt yn Spurrell.