Llythyr oddi wrth Idris [Foster], Derby Hall, Mossley Hill Road, Liverpool, 18 at Ifor Williams

Scope and Content

Gobeithio y daw Ifor Williams i un o nosweithiau Cymdeithas Pobl Ifainc yr Eglwys.