Llythyr drafft oddi wrth Ifor Williams at y Prifathro [CPGC]

Scope and Content

Yn trafod ei gwyn yn erbyn honiadau hynafol yr Orsedd.