Llythyr oddi wrth [R. Evans] Cybi, Llangybi, Chwilog at Ifor Williams

Scope and Content

Bu trafod ynghylch yr enw Nancall ger Pant Glas yn Yr Herald. Ar ôl ymchwil mae'n cael mai enw "gwneud" yw "Nant y Cyll". Mae ei "Hanes Plwy Llangybi" yn waith dirfawr.

Yn amgaeëdig :

Cerdd "Menai" yn llaw Cybi