Llythyr anghyflawn oddi wrth Henry Lewis at Ifor Williams

Scope and Content

Pob hwyl ar Hen Gymraeg.

Cywiro proflenni'r Caniedydd