Llythyr oddi wrth Idris [Foster], 2 Trentham Avenue, Sefton Park, Liverpool, 15 at Ifor Williams

Scope and Content

Mae'n estyn gwahoddiad ar ran Cymdeithas Cymry Prifysgol Lerpwl i Ifor Williams a Mrs Williams ddyfod fel prif westeion yng nghinio Gwyl Ddewi 1937. Mae'n trafod ei fyfyrwyr. Cyfarfu â Glyn Davies ar stesion Caer. Gwnaed Melville Richards yn Gynorthwywr Ymchwil yn Abertawe. Clywodd fod Pokorny wedi ei ddiorseddu yn Berlin, a Muhlhausen wedi ei osod yn ei le. Ysgrifennodd nifer dros Pokorny