Erthygl deipiedig gan R. Williams Parry ar Telyneg Gynnar