Llythyr oddi wrth Olwen M. Samuel, Llwyn Gwair, Ebbw Vale, Sir Fynwy at Ifor Williams

Scope and Content

Hyfryd oedd gweld Ifor Williams yn sgwrsio. Mae wrthi'n casglu tafodiaith y Rhigos