Llythyr oddi wrth Rhys Price, Athrawdy, Senny Bridge, Brecon at Ifor Williams

Scope and Content

Holi ynglyn ag ystyr Defynog yn sir Frycheiniog. Nid yw'n meddwl mai Gwyddel o'r Iwerddon oedd Tad Brychan Brycheiniog. Mae'n dadlau ei fod wedi dod o'r Gogledd. Mae'n nodi rhai enwau caeau.