Llythyr oddi wrth "Un o'r ffyliaid o'r De" at Ifor Williams

Scope and Content

Wedi cael pleser yn darllen Enwau Lleoedd. Trafod rhai enwau e.e. Ynys amarth etc.