Llythyr oddi wrth W. Alun Mathias, Y Garregwen, Tanygroes, Cardigan at Ifor Williams

Scope and Content

Cododd ddarnau o lawysgrif Havod 26 a gyfeiriai at Salesbury, na chyfeiriodd Tom Parry atynt yn y "Bulletin". Gall ddanfon copi ohonynt i'r BBGC