Llythyr oddi wrth D. Tecwyn Lloyd, Penybryn, Glanrafon, Corwen at Ifor Williams

Scope and Content

Bu yn Llanfor yn holi ynglyn â'r traddodiad lleol am Lywarch Hen. Cafodd hyd i Gastell Llywarch Hen

Yn cynnwys braslun o'r castell