Llythyr oddi wrth Bob [R. Williams Parry], Ystad Coetmor, Bethesda at Ifor Williams

Scope and Content

A fyddai yn rhoi Ifor Williams mewn lle cas pe bai yn ymddeol cyn dechrau'r sasiwn newydd ? Mae'n debyg mai Caerwyn Williams fyddai ei olynydd.

Mae ei sefyllfa wedi newid. Nid yw'n cael supplementary petrol gan fod modd iddo gael bws neu dren. "Ond gwyddost ti'n burion am dopograffi Bethesda ac am fy nghlawstorffobia i". A gaiff gadw hanner allanol ei swydd os y rhoith i fyny'r hanner mewnol ?