Llythyr oddi wrth J.T. Jones, Cyfarwyddwr y Rhaglenni Cymru, BBC at Ifor Williams

Scope and Content

Mae wedi mwynhau ei siarad radio bob tro. Teimla bod dawn y microffôn ganddo i'r dim a byddai'n falch o'i gael yn weddol gyson tros y gaeaf. Gofynna a fyddai'n fodlon siarad yn ysgafn am bob math o bethau sydd o ddiddordeb i ddynol ryw.