Llythyr oddi wrth Evan J. Jones, Derlwyn, Graig Terrace, Ferndale at Ifor Williams

Scope and Content

Mae'n flin ganddo glywed na all [Ifor Williams] argraffu'r erthygl. Mae'n eithaf sicr mai ef sydd yn iawn.