Llythyr oddi wrth Griffith Owen, Mynydd Seion, Abergele at Ifor Williams

Scope and Content

Am geisio am y swydd o Athro Hanes yr Eglwys yn y Coleg Diwinyddol yn Aberystwyth. Gofyn am lythyr cymeradwyaeth