Llythyrau oddi wrth D. F. Roberts, Annedd Wen, Y Bala at Ifor Williams

Scope and Content

Trafod yr erthyglau a ddaeth i law ar gyfer y Traethodydd. Gofyn am gyfraniadau gan Ifor Williams ac am ei farn ar rai ysgrifau.

Beth sydd i'w gynnwys ? Beth fydd y taliadau ar gyfer cyfranwyr ? Yn pregethu ac am alw efo Ifor Llun am sgwrs.