Llythyr oddi wrth Henry Lewis, Abertawe at Ifor Williams

Scope and Content

Y cyfarfodydd sydd ganddo. Wedi cael cais i ddiweddaru orgraff yr Hen Destament.