Llungopi o lawysgrif wreiddiol yng Nghaergrawnt Cambridge Ms Ff iv 42