Llythyr oddi wrth Jack [J. Lloyd-Jones], 129 St Lawrence Road, Clontarf, Dublin at Ifor Williams

Scope and Content

A wnaiff Ifor Williams dorri ei enw ar flaen y ddau bapur arholiad amgaeëdig.