Llythyr oddi wrth William Jones, Erwllwyn, Bedw Road, Cilfynydd at Ifor Williams

Scope and Content

Anfonodd gais parthed cysylltiad Thomas Llywelyn o Rhicos a chyfieithiad Wm Salesbri. Hoffai i Ifor Williams ddweud ei farn.