Dyddiadur Methodistaidd

Scope and Content

Yn nodi holl gyhoeddiadau Ifor Williams. Enwau'r capeli a thestun y bregeth